AAU logo

CAM AAU

Center for Almen Medicin, AAU

CAM AAU er et tværfagligt akademisk miljø, hvor vi forsker i hvordan vi forbedrer indsatsen i almen praksis og varetager almenmedicinsk forskningsbaseret undervisning.

Vi forsker indenfor flere områder, men har særligt fokus på muskelskeletområdet hos både unge og voksne, anvendelsen af ny teknologi i almen praksis samt kroniske sygdomme som for eksempel diabetes og hensigtsmæssig behandling heraf. Desuden har vi som fokusområde, at sikre implementering og effektiv anvendelse af forskningsresultater. Vi er involveret i og varetager undervisning og vejledning på flere uddannelser på AAU - primært medicin bachelor og kandidat.

Følg med i nyheder og arrangementer på Facebook

 

CEnter for ALmen medicin, AAU | Fyrkildevej 7.1. 9220 Aalborg ø, Danmark | Kontaktinformation