AAU logo

CAM AAU

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet

CAM AAU er et tværfagligt akademisk miljø, hvor vi forsker i hvordan vi forbedrer indsatsen i almen praksis og varetager almenmedicinsk forskningsbaseret undervisning.

Vi forsker indenfor flere områder, men har særligt fokus på muskelskeletområdet hos både unge og voksne, anvendelsen af ny teknologi i almen praksis samt kroniske sygdomme som for eksempel diabetes og hensigtsmæssig behandling heraf. Desuden har vi som fokusområde, at sikre implementering og effektiv anvendelse af forskningsresultater. Vi er involveret i og varetager undervisning og vejledning på flere uddannelser på AAU - primært medicin bachelor og kandidat.

Følg med i nyheder og arrangementer på Facebook

 

Et samarbejde mellem

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg (Logo)

Klinisk Institut, Aalborg Universitet (Logo)


LUNDBECKFONDENS SCHOLARSTIPENdier i Almen Medicin

Læs mere her

 

Kunne du tænke dig
at forske?

Læs mere om mulighederne

CEnter for ALmen medicin ved Aalborg Universitet | Fyrkildevej 7.1. 9220 Aalborg ø, Danmark

almenmedicin@dcm.aau.dk