Spring til indhold
ForsideForskning

Sårbarhed i Praksis

Social ulighed i sundhed er en veldokumenteret udfordring for hele det samlede sundhedsvæsen. Almen praksis fungerer som tovholder og visitator for de fleste patienters færd igennem sundhedsvæsnet. Her kommer uligheden også til udtryk, både i form af sociale forskelle i sygdomsforekomst og overlevelse, men også i kontaktmønstre, henvisninger og diagnostik.

Forskningsgruppen ’Sårbarhed i praksis’ arbejder på at udvikle vores forståelse af sårbare patienter og deres møde med det primære sundhedsvæsen. Sårbarhed kan betyde mange ting, og kan forstås som både socialt, psykisk og fysisk betinget. Det er vigtigt at nuancere vores forståelse og brug af begrebet sårbarhed, hvilket ligger som et centralt perspektiv i gruppens forskning. Vi arbejder med forskellige aspekter af sårbarhed, og har fokus på både patienter og sundhedsprofessionelle. Gruppens overordnede formål er at lave forskning, som kan understøtte almen praksis i at hjælpe de patienter, der har det sværest.

For flere oplysninger kontakt Camilla Hoffmann Merrild.

Sårbarhed i praksis

Nyeste publikationer

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer