Spring til indhold
ForsideForskning

Center for Almen Medicinsk Undervisning

I 2010 blev medicinstudiet etableret på Aalborg Universitet og med dette fagområdet almen medicin.

Fagområdet almen medicin skal give den medicinstuderende en forståelse for fagets karakteristika, samt færdigheder til at håndtere såvel de uvisiterede helbredsproblemer, som planlagt kontrol af kroniske sygdomsforløb, som patienter kontakter den praktiserende læge med. Der er i enheden fokus på metoder til optimering af sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og det kliniske ophold samt optimering af udbyttet af det kliniske ophold, så læringspotentialet, motivation og refleksion fremmes blandt de medicinstuderende. Derudover udforskes hvilke faktorer, der er af betydning for den enkeltes fremtidige karrierevalg, herunder hvilke faktorer der er af betydning for såvel de enkelte specialer som de geografiske yderområder i et rekrutteringsmæssigt øjemed.

For flere oplysninger kontakt Jette Kolding Kristensen.

Center for Almen Medicinsk Undervisning

Nyeste publikationer

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer