Spring til indhold

Ultralyd

Klinisk ultralydsskanning eller point-of-care ultralyd bliver i stigende grad anvendt af praktiserende læger. I ultralydsgruppen arbejder vi målrettet for at skabe et fundament af viden om brugen af ultralyd i almen praksis.

I både uddannelse og forskning har vi særligt fokus på kvalitetssikring og implementering. Vi laver både lokale, nationale og internationale projekter, og vi samarbejder gerne tværfagligt og tværsektorielt.

Aktuelt lægges en del kræfter i gennemførelse af et storskalaprojekt. Projektet er iværksat ud fra Overenskomst om Almen Praksis 2022 og skal afdække i hvilke situationer og forløb ultralyd er særligt velegnet som støtteværktøj i almen praksis. Formålet er at bidrage til forbedret diagnostik, rettidig visitation og øget kvalitet i beslutninger om behandlingen. Projektet strækker sig over 3 år og der indgår 250 læger, fordelt jævnt og på tværs af alle landets Regioner, som modtager uddannelse i anvendelsen af ultralyd.

For flere oplysninger kontakt Camilla Aakjær Andersen.

Ultralyd

Nyeste publikationer

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer