Spring til indhold
Forside

NORDJYSK PRAKSISNETVÆRK

Nordjysk Praksisnetværk Logo

Nordjysk Praksisnetværk etableret i 2023 i samarbejde mellem Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland; Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP), PLO Nordjylland og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg/Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet (CAM AAU).

Med Nordjysk Praksisnetværk er målet at fremme samarbejde og fælles udviklingstiltag – fagligt, patientsikkert, organisatorisk og digitalt. Netværket er et forum, hvor praktiserende læger i Region Nordjylland, Nord-KAP og CAM AAU kan udveksle ideer og erfaringer – både i forhold til konkrete igangværende projekter og fremtidige ideer. Den øgede dialog skal skabe inspiration, rum til drøftelse og generering af ideer til konkrete forsknings- og kvalitetsprojekter og være med til at sikre relevans og forankring af projekterne.

Læs mere om Nordjysk Praksisnetværk i: Kommissorium for Nordjysk Praksisnetværk.

MEDLEMMER I NORDJYSK PRAKSISNETVÆRK

Nordjysk Praksisnetværk er åbent for alle praktiserende læger i Region Nordjylland, og der er løbende tilmelding til netværket.

Medlemmerne i Nordjysk Praksis netværk er:

Praktiserende læger fra almen praksis i Region Nordjylland
Repræsentant fra Nord-KAP
Repræsentant fra Ideer Skabes I Praksis (ISIP)
Forskningsleder i CAM AAU (formand)
Netværket afholder møder tre gange årligt - et fysisk og to virtuelle - hvor der foruden medlemmerne vil deltage relevante (i relation til dagsorden) oplægsholdere som f.eks. forskere fra CAM AAU og konsulenter fra Nord-KAP mv.

SKAL DIN PRAKSIS VÆRE EN DEL AF NORDJYSK PRAKSISNETVÆRK?

Tilmeldte praksis binder sig for en periode på to år og forpligter sig til:

I forbindelse med de tre årlige netværksmøder, at forholde sig kort til udvalgte ideoplæg og projektforslag som forberedelse, samt ved mødet bidrage med sparring, rådgivning og ideudvikling i forbindelse med kvalificering af projektbeskrivelser.
at stille med mindst en repræsentant fra den tilmeldte praksis ved de tre årlige netværksmøder.
som minimum at deltage i et projekt om året.  
Ved tilmelding vil praksis modtage et opstartshonorar og vil blive kontaktet for at finde en dato for et kort opstartsmøde i klinikken.  

Foruden opstartshonorar er der honorar for deltagelse i netværksmøderne samt kørselsgodtgørelse. Herudover ydes der separat honorar for de projekter, der deltages i.

For tilmelding kontakt sekretær for Nordjysk Praksisnetværk, Lise Brinkmann på mail: LVB@DCM.AAU.DK 

BAGGRUNDSGRUPPE

Nordjysk Praksisnetværk er organiseret med en baggrundsgruppe af interessenter for praksisnetværket.

Medlemmerne i baggrundsgruppen er:

  • Andreas Toft, PLO Nordjylland
  • Carsten Haugaard Kvist, Afdelingen Patientforløb og Økonomi, RN
  • Charlotte Lønskov Jensen, PLO Nordjylland
  • Gitte Sand Rasmussen, Nord-KAP
  • Janus Laust Thomsen, CAM AAU
  • Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU
  • Marianne Siersbæk, Nord-KAP