Spring til indhold
Forside

Brugerpanel

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg/Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet (CAM AAU) etablerede i foråret 2023 et Brugerpanel for borgere/brugere af almen praksis. Formålet er at inddrage brugernes stemme og viden i Forskningsenhedens/CAM AAUs forskning, så forskningen i endnu højere grad bliver relevant og til gavn for brugerne.

I brugerpanelet kan brugerne af almen praksis og enhedens forskere mødes til dialog og udveksling af erfaringer og perspektiver, som kan inddrages i og kvalificere enhedens forskningsprojekter. Det sker ved to årlige møder, hvor enhedens forskere præsenterer igangværende forskningsprojekter eller nye projektideer, som de ønsker panelets sparring og input til. Det kan både være overordnet diskussion af indhold, fokus og videnshuller, men også mere konkret afprøvning af og feedback på spørgeskemaer, informationsmateriale, pilotinterviews m.v.

Brugerpanelet består af frivillige brugerrepræsentanter, som er rekrutteret via patientforeninger og andre relevante organisationer i Nordjylland, samt repræsentanter for Forskningsenheden/CAM AAU.

Der er p.t. 15 brugerrepræsentanter i panelet fra lokale afdelinger af følgende foreninger:

Brugerrepræsentanterne bidrager både med den særlige viden, de har i kraft af den forening, de er tilknyttet, men også i høj grad med deres viden og erfaringer bredt, som brugere af almen praksis og som pårørende, forældre m.m.

Fra Forskningsenheden/CAM AAU deltager forskningslederen, som også er formand for brugerpanelet, samt lederne af Forskningsenhedens/CAM AAU’s forskningsgrupper. Ad hoc deltager også andre ansatte i forskningsenheden, studerende, praktiserende læger mv. i forhold til de konkrete projekter, der sættes fokus på ved de enkelte møder.

Kontaktperson for Brugerpanelet: Mai Andreasen, sekretær for Brugerpanelet, maian@dcm.aau.dk.