CAM AAU

Kunstig intelligens

Inden for dette forskningsområde undersøges det, hvordan kunstig intelligens potentielt kan mindske arbejdsbyrden (effektivisering) og øge behandlingskvaliteten (kvalitetsløft) i almen praksis ved en mere avanceret og effektiv dataudnyttelse.

Forskningsgruppen arbejder med afdækning af eksisterende viden på området, brugerperspektiver, tekniske løsninger for håndtering af data samt juridiske rammer for implementering af maskinlæringsteknologi i almen praksis og undersøger, hvordan nye privatlivspræserverende tilgange kan sikre lokal opbevaring af data under udvikling af algoritmer til brug i almen praksis.

Forskningen i kunstig intelligens udføres blandt andet i samarbejde med AI for People Center.

For flere oplysninger kontakt Janus Laust Thomsen