CAM AAU

Ny teknologi

Der kommer løbende nye teknologier, som potentielt kan forbedre behandlingen i almen praksis, men som ofte også kræver ressourcer og kan have en række negative effekter – for eksempel i forhold til patient-kommunikationen, hvis lægens tid optages af teknologi fremfor kommunikation.

Forskningsgruppen arbejder med undersøgelse af, hvorledes nye teknologier som kunstig intelligens, virtual reality og brug af diagnostisk ultralyd hensigtsmæssigt kan integreres i almen praksis.

For flere oplysninger kontakt Janus Laust Thomsen.

Kunstig intelligens
 

Forskningsgruppen undersøger, hvordan kunstig intelligens potentielt kan mindske arbejdsbyrden og øge behandlingskvaliteten i almen praksis ved en mere avanceret og effektiv dataudnyttelse.

Læs mere om
kunstig intelligens her

Ultralyd
 

Ultralydsgruppen arbejder for at understøtte hensigtsmæssig brug af ultralyd i almen praksis.
 

Læs mere om Ultralyd her