CAM AAU

Dyader i praksis

To medicinstuderende i almen praksis samtidig

Antallet af medicinstuderende, KBU-læger og uddannelseslæger, der skal i klinisk ophold eller uddannelsesforløb i almen praksis er tiltaget de seneste år – og er fortsat stigende. Ved Aalborg Universitet er vi optagede af, at det hverken skal gå ud over det lægelige arbejde eller den uddannelsesmæssige kvalitet. Pilotforsøg fra forsommeren 2020, hvor de medicinstuderende blev sendt ud i almen praksis to-og-to, har vist, at parvis fordeling af de medicinstuderende i almen praksis giver gode resultater under de rette forudsætninger:

  • At have to studerende samtidigt i klinikken bør svare til at have én mht. brug af tid og ressourcer.
  • De medicinstuderende skal både have enkeltkonsultationer samt fælles konsultationer. Når den ene studerende har en alene-konsultation bør den anden fx observere praksislægens arbejde, således at kravene til lokaler, antallet af patienter, tid til supervision mm er de samme, som hvis der kun var én studerende.
  • Ved fælles konsultation vil den ene studerende være ”lægen” og den anden observatør. De studerende vil på forhånd være instruerede i at yde selvstændig kollegial supervision af hinanden før, under og efter konsultationsprocessen.
  • De to medicinstuderende bør fortsat inddrages i den daglige gang i klinikken mest muligt, men eksempelvis introduktionen, uddelegering af arbejdsopgaver og supervision kan med fordel udøves i fællesskab.
  • De medicinstuderende vil i løbet af dagen være optagede af at supervisere hinanden, hvilket ikke stiller krav til praksislægens involvering.

Evaluering af denne model har vist stor tilfredshed blandt både læger og studerende. De studerende oplever et uændret højt fagligt udbytte af det kliniske ophold, og praksislægen oplever en god synergi i, at de studerende reflekterer og sparrer med hinanden undervejs. Vi håber, mange klinikker i hele Nordjylland har lyst til at tage imod vores studerende, både når de kommer i dyader, og når de kommer alene.