CAM AAU

Undervisning

Almenmedicinsk forskningsbaseret undervisning

CAM AAU varetager prægraduat og postgraduat undervisning, primært indenfor det almenmedicinske område. Den prægraduate undervisning i almen medicin, som CAM AAU er involveret i, er hovedsagligt på Aalborg Universitets uddannelser i Medicin: Medicin, Bachelor og Medicin, Kandidat.

Som del af undervisningen i almen medicin på medicin kandidatuddannelsen, skal de studerende i klinikophold i almen praksis. Klik her for at finde materialet til undervisning og praksisophold på 1. og 2. semester af kandidaten.

Den postgraduate undervisning har typisk praktiserende læger som målgruppe, men også andre fagrupper, som for eksempel praksissygeplejersker. Arbejdsgruppen arbejder med strategisk udvikling af undervisning inden for området.