CAM AAU

Ny teknologi

Der kommer løbende nye teknologier, som potentielt kan forbedre behandlingen i almen praksis, men som ofte også kræver ressourcer og kan have en række negative effekter – for eksempel i forhold til patientkommunikationen, hvis lægens tid optages af teknologi fremfor kommunikation.

Forskningsgruppen arbejder med undersøgelse af, hvorledes nye teknologier som patientrapporterede mål og brug af diagnostisk ultralyd hensigtsmæssigt kan integreres i almen praksis.

For flere oplysninger kontakt Janus Laust Thomsen.