CAM AAU

Center for Musculoskeletal Health

Center for Musculoskeletal Health er en sammenslutning af forskningsgrupperne OptiYouth og Patient-FAST. Missionen med Center for Musculoskeletal Health er at generere viden om, hvordan man bedst støtter mennesker med smerter i muskler og led i at forblive aktive og implementere denne viden til praksis. Formålet med Center for Musculoskeletal Health er at udvikle, undersøge og implementere specifikke behandlinger og håndteringsstrategier for de hyppigste muskuloskeletale lidelser (f.eks. ryg, knæ og skuldersmerter). Forskningen og implementeringen vil blive udført i tæt samarbjde med slutbrugerne, klinisk praksis og andre relevante interessenter med målet om at støtte både patienter og klinikere. Ultimativt vil denne viden bruges til at udvikle effektive og konkrete håndteringsmodeller med formålet at støtte sundhedssektoren i at tilbyde bedre patientforløb til patienter med smerter i muskler og led. 

For flere oplysninger kontakt Michael Skovdal Rathleff

OptiYouth
 

Hvert år udvikler et stort antal unge smerter fra muskler og led. Forskningsgruppen forsker i at øge forståelsen og behandlingen af unge med smerter fra muskler og led.

 

LÆS MERE om optiyouth her

Patient-fast
 

Mange patienter henvender sig til egen læge med gener fra sener og fascier. Forskningsgruppen undersøger, hvordan disse patienter mest effektivt diagnosticeres, behandles og håndteres i almen praksis. 
 

Læs mere om patient-fast her

Pain Path
 

Hvert år har de praktiserende læger mere end 10 millioner konsultationer på grund af kroniske smerter i bevægeapparatet. Forskningsgruppen undersøger, hvordan disse patienters forløb i sundhedssektoren bliver så optimalt som muligt.
 

Læs mere om PainPath her