CAM AAU

6. semester undervisning og klinikophold

Undervisning i almen medicin på 6. semester

På sidste og afsluttende semester af medicinstudiet har de studerende endnu engang undervisning i almen medicin. Undervisningen består af 5 dage med teoretisk undervisning på universitetet, hvor de undervises af praktiserende læger (se underviserne her), og 5 dage i et klinisk ophold i en almen praksis.

Undervisningen afsluttes med en eksamen afholdt i almen praksis.

Klinikophold

De 5 dages klinikophold på 6. semester afvikles som regel i løbet af maj og juni. Fordelt på tre hold er ca. 75 studerende fra semesteret på skift i et klinikophold i almen praksis af en uges varighed.

I 2021 skal de studerende i klinikophold i hhv. uge 21, uge 22 og uge 23.

OPGAVEN SOM PRAKSISLÆRER

Lægerne og personalet, som har studerende i et praksisophold, kalder vi for praksislærere. Det gør vi, fordi det er vigtigt at den studerende stifter bekendskab med alle opgaverne i almen praksis under deres klinikophold – også klinikpersonalets. 

Under opholdet på 6. semester vil de studerende gerne se så mange patienter som muligt. Det er derfor også kærkomment, hvis der er mulighed for, at de kan have deres eget rum.  

TILMELDING 

Har du lyst til at have en studerende i et klinikophold? Kontakt ekstern lektor og praktiserende læge Annette Engsig (a.engsig@rn.dk) for mere information om praksisopholdene.

Tilmelding foregår enten via forespørgsler sendt ud af PLO-Nordjylland eller via en praksismailliste, som du kan blive skrevet på ved at kontakte Lise Brinkmann (lvb@dcm.aau.dk). 

Undervisningsmateriale for 6. semester

Eksamen

Eksamen i Almen Medicin foregår i en almen praksis et sted i Region Nordjylland, og består af en konsultation med en patient, den studerende ikke kender, som henvender sig med et almindeligt forekommende problem i almen praksis.

Konsultationen overværes af eksaminator og censor, som er tilstede i konsultationslokalet. Eksaminationen finder sted, når patienten har forladt konsultationen, og den studerende har skrevet et PSOAP journalnotat. Den studerende skal ved eksamen kunne demonstrere de færdigheder, de har tilegnet sig i løbet af det teoretiske forløb og de kliniske ophold – herunder de færdigheder, der er trænet som led i supervisionen af egne konsultationer.

For de fleste studerende er denne eksamen også den dag, hvor de bliver læger. 

Skal din praksis være eksamenssted?

Så kontakt Lise Brinkmann (lvb@dcm.aau.dk) for at blive skrevet på vores liste over mulige eksamenssteder. I god tid inden eksamen afholdes, kontakter vi jer – hvis I står på listen – for at høre, om I har mulighed for at lægge praksis til eksamen det pågældende år. Eksamen foregår som regel i slutningen af juni.