CAM AAU

Undervisning i almen medicin på 1. eller 2. semester

Ved starten af kandidatdelen på enten 1. eller 2. semester skal den studerende have undervisning i Almen Medicin i 3 uger. I de tre uger, skal de skiftevis have 5 dages teoretisk undervisning og 10 dages ophold i en almen praksis. Den teoretiske undervisning varetages af praktiserende læger – se hvem det er her.

Semesteret afsluttes med en gruppeprøve på universitet, hvor de studerende tager afsæt i egne optagelser fra konsultationer, som de har lavet undervejs i deres klinikophold. 

Klinikophold

I alt 12 hold skal i løbet af et helt studieår på skift i et klinikophold. Nedenfor kan du se planen for de kommende semestre. På hvert hold er der mellem 12-13 studerende.

PLAN OVER PRAKSISHOLD EfteRÅR 2023

 Hold  Uger
 E1  36-37-38
 E2  39-40-41
 E3  42-43-44
 E4  45-46-47
 E5  48-49-50
 E6  51-1-2

Opgaven som praksislærer

Lægerne og personalet, som har studerende i et praksisophold, kalder vi for praksislærere. Det gør vi, fordi det er vigtigt at de studerende stifter bekendskab med alle opgaverne i almen praksis under deres klinikophold. 

Under opholdet skal de studerende have mulighed for at være alene med 1-2 patienter hver dag til optagelse af konsultationer på videoer til brug i den teoretiske undervisning. Vi forventer ikke, at der er ledigt konsultationsrum ud over dette. 

Tilmelding 

Har du lyst til at have studerende i et klinikophold? Kontakt sekretær Lise Brinkmann (lvb@dcm.aau.dk) for mere information om praksisopholdene.

Tilmelding foregår enten via forspørgsler sendt ud af PLO-Nordjylland 2 gange årligt, eller via en praksismailliste, som du kan blive skrevet på ved at kontakte Lise Brinkmannh (lvb@dcm.aau.dk).