CAM AAU

Prægraduat undervisning

Almen medicin er et klinisk medicinsk fag, som omhandler uvisiterede og kroniske sygdomme og symptomers forekomst, forebyggelse, diagnostik, visitering og behandling i sundhedssystemets første linje.

Det er målet med undervisningen at give den medicinstuderende en forståelse for fagets karakteristika. Herunder give færdigheder til at håndtere de uvisiterede helbredsproblemer såvel som kroniske sygdomsforløb, som patienter kontakter den praktiserende læge med. Den studerende skal kunne gennemføre en konsultation med teoretisk fundament i patientcentreret medicin og integrere tidligere lært viden for dermed at være i stand til at virke i kliniske basisuddannelsesstillinger.

Den medicinstuderende møder almen medicin dels gennem 15 dages ophold i almen praksis, hvor den studerende skal fungere i lægerollen og have egne patienter, og dels gennem teoretisk undervisning. Klinikophold og undervisning er fordelt på 1./2. semester samt 6. semester på kandidatdelen af medicinstudiet. 

Tryk her for at se, hvem der underviser i Almen Medicin på Medicin, Kandidat ved Aalborg Universitet

ER DU INTERESSERET I HAVE STUDERENDE I KLINIKOPHOLD?

Din praksis er meget velkommen til at være med!

Det forventes blot, at du tager godt imod den kommende kollega. Opgaven er at vise dit arbejde frem og introducere den studerende til livet og opgaverne i almen praksis – også til det, vores personale laver. 

For tilmelding kontakt sekretær Lise Brinkmann på LVB@DCM.AAU.dk
 

De studerende skal i klinisk ophold både i begyndelsen og ved slutningen af deres kandidat – de har derfor forskellige kompetencer med sig. Ved at klikke ind på nedenstående links, kan du læse mere om undervisningen og finde undervisningsmateriale samt inspiration til praksislærerne.