CAM AAU

Brugerpanel

Brugerpanel for Praktiserende Læger

I 2017 etablerede vi Brugerpanelet for Praktiserende Læger.

Formålet hermed er at have et forum, hvor Center for Almen Medicin kan udveksle ideer og erfaringer og sparre med praktiserende læger – i forhold til både overordnede tanker og mål for Centerets forsknings- og uddannelsesaktiviteter og mere konkrete forskningsprojekter og uddannelsestilbud.

Den gensidige dialog skal sikre relevans og forankring af Centerets forskning i forhold til almen praksis. Samtidig er den øgede og kontinuerlige kontakt med til at højne såvel kvaliteten som udviklingen af både Centerets forskning og undervisning.

Med Brugerpanelet er tillige en intention om at skabe øget samarbejde og kendskab mellem Center for Almen Medicin og klynger/lægelaug, og herved fremme relationer mellem forskning, uddannelse og praksis.

DELTAGERE I BRUGERPANELET PR. JUNI 2021

Brugerpanelet består af Praktiserende læger fra de nordjyske kommuner, Formanden for PLO-Nordjylland, Formanden for DSAM Bestyrelsen Region Nordjylland, Repræsentant for SAMS Aalborg, Repræsentant for FYAM (Region Nordjylland), Repræsentant for Nord-KAP samt Repræsentanter for Center for Almen Medicin. Lederen af Center for Almen Medicin er formand for Brugerpanelet.

Det er intentionen at have repræsentation af praktiserende læger fra alle de nordjyske kommuner. 

Repræsentanter / Suppleanter – Praktiserende Læger


Helle Aarup Skou, Aalborg
Charlotte Brun, Frederikshavn 
Louise Hjelm / Louise S. Grønhøj, Hjørring
Helle Nygaard, Brønderslev
Annemette Alstrup, Rebild 
Helene Juhl-Olsen, Mariagerfjord
Charlotte Lønskov Jensen (PLO-regional), Aalborg
Bolette Friderichsen (DSAM-regional), Mariagerfjord 
Marianne Siersbæk, Nord-KAP
Repræsentant, FYAM
Repræsentant, SAMS

REPRÆSENTANTER FOR CENTER FOR ALMEN MEDICIN:

Annette Engsig, Ekstern Lektor 
Janus Laust Thomsen, Professor 
Jens Lykkegaard Olesen, Professor
Jette Kolding Kristensen, Professor 
Martin Bach Jensen, Professor 
Michael Skovdal Rathleff, Professor
Allan Riis, Seniorforsker
Malene Plejdrup Hansen, Seniorforsker
Camilla Hoffmann Merrild, Seniorforsker
Line Maj Jensen, Administrativ medarbejder (sekr.)

Brugerpanelet mødes 3-4 gange årligt. I 2021 afholdes møder 28. januar, 15. juni og 9. november.

Læs mere om Brugerpanelet i: Kommissorium for Brugerpanel for Praktiserende Læger, juni 2019