AAU logo

CAM AAU

Oplysninger til forskningsinteresserede læger og studerende

Er du interesseret i at forske?

Hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg er vi altid interesserede i gode forskningssamarbejder med både praktiserende læger og studerende på alle niveauer. 

 

du er færdiguddannet læge og interesseret i at forske – hvad gør du?

Til at starte med er det en god ide, at du orienterer dig om de fem primære forskningsområder, som vi beskæftiger os med. Du kan finde en beskrivelse af hvert forskningsområde og kontaktoplysninger på lederne af forskningsgrupperne her.

Udarbejd en kort beskrivelse  af din faglige interesse og ide til forskningsprojekt, eventuelt hvilke emner du tidligere har arbejdet med, og i hvilken periode du planlægger projektet. Skriv også, hvilken type projekt du går efter for eksempel et forskningsår eller en ph.d, og hvis du har gjort dig tanker om finansiering.

Send din beskrivelse til Martin Bach Jensen, som er leder af Forskningsenheden. Hvis dit emne passer indenfor et af vores forskningsområder, kan du også sende sende beskrivelsen pr. mail til lederen af forskningsgruppen. 

 

Du er studerende  og vil gerne  skrive KANDIDATSPECIALE eller Semesterprojekt hos os – Hvad gør du?

Til at starte med er det en god ide, at du orienterer dig om de fem primære forskningsområder, som vi beskæftiger os med. Du kan finde en beskrivelse af hvert forskningsområde og kontaktoplysninger på leder af forskningsgruppen her.

Sammenfat herefter en kort beskrivelse af din faglige interesse og ide til projekt, evt. hvilke emner du tidligere har arbejdet med, og i hvilken periode du planlægger projektet. 

Send din beskrivelse til Martin Bach Jensen, som er leder af Forskningsenheden. Hvis dit emne passer indenfor et af vores forskningsområder, kan du også sende sende beskrivelsen pr. mail til lederen af forskningsgruppen. 

Læs rammesætningen for at skrive kandidatspeciale ved CAM AAU (5. sem. medicinsk kandidat) her.

 

Praktiske Links

Klinisk Instituts Ph.d.-vejledning

Lundbeckfondens ansøgningsmuligheder og -frister


LUNDBECKFONDENS SCHOLARSTIPENdier i Almen Medicin

Læs mere her