CAM AAU

Ultralyd

POCUS i PRAKSIS ultralydsgruppen ved CAM AAU arbejder for at understøtte en hensigtsmæssig brug af point-of-care ultralyd i almen praksis. Der forskes blandt andet i uddannelse og implementering af brug af point-of-care ultralyd, studier af kliniske og sundhedsøkonomiske effekter, kvalitetsudvikling, samt udforskning af perspektiver på brug af ultralyd for patienter og læger.

Forskningen sker i tæt samarbejde med Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab (DAUS) og involverer en lang række forskere tilknyttet CAM AAU og andre institutioner i ind- og udland.

For flere oplysninger kontakt Martin Bach Jensen