CAM AAU

Kronisk sygdom og polyfarmaci

Med stigende levealder lever en stigende del af befolkningen med en eller flere kroniske sygdomme, som for eksempel diabetes og stofskiftesygdomme. Almen praksis har en nøglerolle i varetagelsen af disse sygdomme. I enheden arbejdes med en række forskellige kroniske sygdomme med fokus på udvikling af redskaber til sikring af kontinuitet af patientforløb og optimering af behandlingen.

Samtidig er der mange problemer knyttet til, at flere og flere mennesker indtager mere og mere medicin. Rationel anvendelse af lægemidler udforskes, herunder i særlig grad i forhold til ældre, hvor optimal behandling både handler om rettidig opstart men også ophør af behandling. Målet er at fremme en bedre behandling i almen praksis. Metoderne veksler og omfatter blandt andet epidemiologiske studier, syntese af viden og implementeringsstudier.

For flere oplysninger kontakt Jette Kolding Kristensen.