CAM AAU

Enheden for Muskuloskeletal Sundhed

Hvert år er der 10 millioner konsultationer i almen praksis på grund af muskuloskeletale smerter. Ud af alle langtidssygemeldinger i Danmark er 25% forårsaget af kroniske muskuloskeletale smerter. Samlet set koster denne type smerter det danske samfund 16 milliarder kroner hvert eneste år. Patienter med kroniske muskuloskeletale smerter ender ofte i langvarige forløb, hvor de sendes frem og tilbage mellem praktiserende læge og specialiserede hospitalsafdelinger. Dette efterlader patienterne frustrerede over ikke at kunne få svar på, hvad de fejler, og hvordan dette skal behandles.

Med oprettelsen af Enheden for Muskuloskeletal Sundhed vil vi skabe en hospitalsenhed, som kan varetage patient-centreret udredning og behandling på baggrund af en biopsykosocial tankegang til patienter med kroniske muskuloskeletale smerter. Således kan de patienter, som den praktiserende læge vurderer har komplekse, kroniske smerter fra bevægeapparatet, henvises til en multidisciplinær enhed bestående af fysioterapeut, ortopædkirurg, reumatolog og modtage en helhedsorienteret udredning og behandling med udgangspunkt i den enkelte patient.

Vores vision er at skabe mere effektiv behandling for de mange tusind danskere, der lider af kroniske smerter i bevægeapparatet. Vi forventer, at den multidisciplinære Enhed for Muskuloskeletal Sundhed vil være i stand til at udrede og behandle patienter mere effektivt end vanlig behandling, forbedre patienttilfredsheden og patientens evne til egenhåndtering samt føre til færre udgifter til sygedagpenge og førtidspension.

For flere oplysninger kontakt Jesper Bie Larsen.

Tilbage til...