CAM AAU

Painpath

Hvert år er der 10 millioner konsultationer i almen praksis på grund af smerter fra bevægeapparatet.

Patienter med kroniske smerter fra bevægeapparatet kan i nogle tilfælde ende i lange, sporadiske forløb mellem forskellige specialiserede afdelinger før der sker en afklaring.

Forskningsprojektet ”PainPath” har en langsigtet vision om at skabe et mere effektivt behandlingsforløb for de mange tusind danskere, der lider af kroniske smerter fra bevægeapparatet. I vores arbejde inddrager vi patienter og pårørendes for at få deres indsigt i hvordan et sammenhængende patientforløb kan designes således det møder deres behov. Projektet udspringer fra Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet og vi samarbejder med almen praksis for at kunne identificere de behov den praktiserende læge har i forhold patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet. Vi arbejder på at udvikle en ny tværfaglig enhed på Aalborg Universitetshospital, som vil kunne understøtte udredning af patienter med kroniske smerter fra bevægeapparatet. 

For flere oplysninger kontakt Professor Michael Skovdal Rathleff.

Audit i Almen Praksis
 

For yderligere information omkring audit vedrørende patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet i almen praksis
 

klik her

Enheden for
Muskuloskeletal Sundhed
 

For yderligere information omkring oprettelsen af Enheden for Muskuloskeletal Sundhed
 

klik heR