AAU logo

CAM AAU

Aktuelle forskningsprojekter

Denne side henvender sig primært til praktiserende læger, der er interesserede i at deltage i et forskningsprojekt hos Center for Almen Medicin. Siden bliver løbende opdateret og giver overblik over aktuelle forskningsprojekter, der lige nu søger praktiserende læger.

Klik på projektbeskrivelserne nedenfor for at folde ud og læse mere om de enkelte projekter. Du kan også åbne projektbeskrivelserne som pdf, ved at klikke på linket i bunden af hver projektbeskrivelse.

Hvis du er interesseret i at deltage i eller høre mere om et projekt, er du meget velkommen til at kontakte den forsker, der står som kontaktperson i projektbeskrivelsen. 

Projektbeskrivelser

 • +

  Development of a prognostic tool for adolescent knee pain

  Titel

  Development of a prognostic tool for adolescent knee pain.
   

  Patientgruppe

  We aim to recruit 300 children and adolescents who consult their general practitioner because of knee pain.
   

  Formål

  To develop a prognostic tool for adolescent knee pain that can be used by general practitioners to predict the prognosis of knee pain in adolescent patients and provide a matched treatment.
   

  Studiedesign

  Prospective study.
   

  Eventuelle interventioner

  Not applicable.
   

  Startdato for rekruttering

  01/07/2019
   

  Hvor deltagerne rekrutteres fra

  General practice.
   

  Inklusionskriterier

  Children and adolescents aged between 8 and 19 years old who consult their general practitioner because of knee pain.
   

  Eksklusionskriterier

  • Age below 8 years old or over 19 years old
  • Consultation for musculoskeletal pain only in a body region different from the knee
  • Pain originated from specific non-musculoskeletal conditions (e.g. cancer, infections)
  • Child is vulnerable (e.g. he/she has experienced a recent trauma and the distress may have an impact on the self-report making it not valid)
  • Inability to take part to the study because of inability to understand the questionnaire (i.e. participants who have issues with Danish language or have learning difficulties).
    

  Antal forventede deltagere

  300
   

  ID hos online register (clinicaltrials.gov/PROSPERO)

  NCT03995771
   

  Kontaktperson

  Postdoc Alessandro Andreucci (aa@dcm.aau.dk).


  Klik her for at åbne projektbeskrivelsen som pdf. 
   

 • +

  Projekt Unge Rygge

  Titel

  Dansk: Lænderygsmerter blandt unge og deres forældre som søger behandling hos deres praktiserende læge (Projekt Unge Rygge): et prospektivt parallelt kohorte studie blandt 400 unge og deres forældre.
   

  Engelsk: Low back pain among care-seeking families in general practice (The YoungBack Project): a prospective parallel cohort study in 400 children and adolescents and their parents.
   

  Patientgruppe

  Unge i alderen 8-19 år, som opsøger behandling hos deres praktiserende læge på grund af lænderygsmerter, samt deres forældre.
   

  Formål

  At vurdere om en række patient- og forældrerelaterede faktorer har indflydelse på prognosen hos unge med lænderygsmerter i almen praksis.
   

  Studiedesign

  Prospektivt kohorte studie.
   

  Eventuelle interventioner

  Ingen.
   

  Startdato for rekruttering

  01-08-2019
   

  Hvor deltagerne rekrutteres fra

  Almenmedicinske lægepraksis i Danmark.
   

  Inklusionskriterier

  Alder mellem 8-19 år og smerter fra lænderyggen.
   

  Eksklusionskriterier

  Ingen.
   

  Antal forventede deltagere

  400 unge og 400 forældre.
   

  ID hos online register (clinicaltrials.gov/PROSPERO)

  NCT04148144
   

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende Christian Straszek (cst@dcm.aau.dk).


  Klik her for at åbne projektbeskrivelsen som pdf.
   

 • +

  The FIX-Heel Trial

  Titel

  The FIX-Heel Trial.
   

  Patientgruppe

  Patienter med plantar fasciopati.
   

  Formål

  Sammenligne effekten af patientvejledning versus patientvejledning + styrketræning versus patientvejledning + styrketræning + injektion med kortikosteroid.
   

  Studiedesign

  Tre-armet randomiseret studie.
   

  Eventuelle interventioner

  Patientvejledning, skoindlæg, styrketræning og injektion med kortikosteroid.
   

  Startdato for rekruttering

  21. januar 2019
   

  Hvor deltagerne rekrutteres fra

  Primært fra almen praksis og sekundært via sociale medier.
   

  Inklusionskriterier

  Smerte under den plantare hæl i mindst 3 mdr., palpationssmerte under hælen, fascia plantaristykkelse ≥ 4.0 mm og gennemsnitsnitlig hælsmerte i løbet af den seneste uge ≥ 30 mm på en 100 mm VAS.
   

  Eksklusionskriterier

  Yngre end 18 år, diabetes, kendt med inflammatoriske systemiske lidelser, tidligere hæloperation, graviditet eller ammende, kortikosteroidinjektion specifikt for plantar fasciopati inden for 6 mdr., smerte eller stivhed i storetåens grundled så øvelser ikke kan udføres, allergi over for kortikosteroid eller lokalbedøvelse, hud- eller bløddelsinfektion i injektionsområdet, modtaget behandling for hælsmerterne af en sundhedsfaglig person i løbet af de seneste 12 uger eller lavet betragtelige ændringer af selvbehandlingen af symptomerne inden for de seneste 4 uger (såsom at være begyndt at bruge skoindlæg, begyndt at lave udspænding eller have nedsat aktivitetsniveauet substantielt).
   

  Antal forventede deltagere

  180
   

  ID hos online register (clinicaltrials.gov/PROSPERO)

  NCT03804008
   

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende Henrik Riel (hriel@dcm.aau.dk).


  Klik her for at åbne projektbeskrivelsen som pdf.
   

Senest opdateret: 21.04.2020