CAM AAU

Tværfaglig rehabilitering

Gode behandlingsforløb i sundhedsvæsenet involverer ofte forskellige faggrupper. Derfor er samarbejde omkring forskning på tværs af sektorer, regioner, uddannelsesinstitutioner og faggrupper en forudsætning for at forbedre sundhedsvæsenet. Med fokus på primærsektoren arbejder forskningsgruppen for at optimere tværfagligheden i behandlingen og forebyggelsen af smerter, funktionsnedsættelse og sygdomme. Målsætningen er bedre behandlingsresultater for patienterne og varetagelsen af flere forløb i primærsektoren, så færre patienter i fremtiden behøver en henvisning til sygehusene.

For flere oplysninger kontakt Allan Riis.