CAM AAU

Infektioner og antibiotikabehandling

Resistente bakterier udgør et stigende problem for folkesundheden – også i Danmark. Det er velkendt, at antibiotikabrug driver udviklingen af resistens. Almen praksis står for langt størstedelen af antibiotikaforbruget (70%).

Forskningsgruppen arbejder med projekter, som har fokus på at optimere diagnostik og behandling af hyppige infektioner i almen praksis, såsom luftvejs- og urinvejsinfektioner. Gruppen er forankret i et stærkt internationalt netværk.

For flere oplysninger kontakt Malene Plejdrup Hansen.